abril 03, 2014

IV Jornades Cooperació i Migració Acmas


Odusalud participa en aquestes Jornades, centrades aquest any en el el tractament que s'està fent per part dels governs europeus dels procesos migratoris que és produeixen des dels països del nord d'Africa cap a europa, i l'assejament que és fa per part de les institucions cap a les persones que estan moguent-se dels seus països amb l'únic objectiu de buscar un futur millor.

Els estudiants de l'associació pretenen "concienciar a la comunitat universitaria en concret i a la resta de població en general, de realitats que no tots els dies tenim oportunitat de llegir i escoltar als mitjans de comunicació, així com exercir també com eina de denúncia i debat de dos conceptes com són MIGRACIÓ I COOPERACIÓ"